ทรัมป์ขยายการลงโทษวีซ่าต่อประเทศที่ปฏิเสธการส่งตัวกลับประเทศ

0 Comments

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรวีซ่าสำหรับประเทศที่ปฏิเสธที่จะส่งตัวกลับประเทศของตนที่ละเมิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา การคว่ำบาตรวีซ่าของประเทศดังกล่าว ทรัมป์ได้ออกบันทึกข้อตกลงในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 10 เมษายนซึ่งให้อำนาจเลขาธิการแห่งรัฐและเลขาธิการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในการปฏิเสธวีซ่าไปยังประเทศต่างๆที่ปฏิเสธที่จะยอมรับพลเมืองของตน

ที่ละเมิดกฎหมายของอเมริกา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กำลังดำเนินอยู่และความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน ทรัมป์กล่าวในบันทึกที่ออกเมื่อวันพุธว่าบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 10 เมษายนของเขาจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าประธานาธิบดีจะยุติ ตามบันทึกข้อตกลงวันที่ 10 เมษายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบอำนาจให้เริ่มแผนกำหนดมาตรการคว่ำบาตรวีซ่า หากฝ่ายความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระบุว่าประเทศที่ไม่ยอมรับผู้เดินทางกลับกำลังชะลอหรือขัดขวางการดำเนินการจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดที่กำลังดำเนินอยู่