0 Comments

การใช้เครื่องสำอางค์ เซรั่มบำรุงผิวหน้า ที่ถูกต้องและเห็นเร็วที่สุด ควรทำอย่างไร

การใช้เครื่องสำอางค์ เซรั่มบำรุงผิวหน้า ที่ถูกต้องและเห็นเร็วที่สุด ควรทำอย่างไร หากสังเกตดีๆ จะพบว่ากว่าที่คุณจะมีผิวหน้าที่กระจ่างใส อ่อนกว่าวัย จะต้องผ่านขั้นตอนในการบำรุงผิวอย่างมากมาย และหนึ่งในนั้น ก็คือการใช้ เซรั่มบำรุงผิวหน้า ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญ ก่อนการทาโลชั่น และครีมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม หลายคนก็มองว่า การทาเซรั่ม เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แถมให้ผลที่ไม่ต่างกันจากการทาครีม หรือลชั่นบำรุงผิวเฉยๆ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า คุณกำลังทำผิดวิธีอยู่ก็ได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้ เราจะพาคุณมาทบทวน ขั้นตอนการทาเซรั่มว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะเห็นผล